Търговците на страх и валутата им слух

Слуховете могат да бъдат безпощадни. Имат двойнствена природа. Веднъж действат като сплотяващ фактор, обединяват в общо организационно ядро, дори засилват конформизмът. Втори път са силно оценъчни, категорични и всяващи съмнения. Ако бъдат насочени в правилната посока имат разрушителен характер.
Такава е природата на слуховете.
Прилича на масова зараза чрез думи и картини. Отключва страхове, чрез преживени трагедии, изстрадани разкази на нещо вече видяно и чуто.
Слуховете създават паралелна реалност, която живее от образите на „живия живот”. Те се разстилат чрез най-ефективния похват на пропагандата: „истина, само истината, но не цялата”. Появата им не е случайна – действат тогава, когато липсва достатътно информация от достоверни, легитимни, авторитетни източници. В този смисъл доверието е единственият сигурен инструмент, който може да се противопостави на слуховете.
Слуховете са колективно творчество.
Вярно тръгват от един източник, но картината, която представят се разраства с опита и въображението на всеки участник в мрежата. Да, мрежа, защото слуховете се предават от уста на уста. А с разпространението им всеки се превръща от жертва, в съучастник. Слуховете са като паразитите, виреят в среда с ниска имунна система.
Модерната икономика създаде спекуланти в сянка.
Te играят виртуални игри чрез търговия на страхове. Винаги има някой, който има изгода от оборота на слухове в публичното пространство.
Това са търговците на страх.