Вечно актуалният Илия Бешков

Роден е на 24 юли 1901 г., почива на 23 януари 1958 г. Илия Бешков е най-големият български карикатурист. (Виж галерията след щракване върху снимката)

 

* Пълният текст на карикатура №3 е: „-Татко, като няма зарзават, не може ли да се напасем с трева?  – Може, синко, но не е прилично. Ще ни видят хората и ще се оскърбят…“