Когато България дойде*

На 7 септември 1940 г. Крайовската спогодба връща Южна Добруджа в пределите на България. Българските власти влизат поетапно в региона, успоредно се осъществява изключително по скорост преселване на хора – 63 000 българи тръгват от север към родната държава; 84 000 колинисти, пратени да порумънчват района след Ньойския договор, се изтеглят обратно към Румъния. Преселването […]

Един от всеки пети човек край вас може да изчезне*

Говорим си с приятели за големите проблеми на България. Поне за част от тях. Те казват едно, после друго, а аз все едно и също. Ето какво горе-долу се получи: Те казват, че зачестяват лекарските грешки. Човек направо да го е страх да отиде на преглед, не знае на какъв доктор ще попадне. Корупция, липса […]