Когато България дойде*

На 7 септември 1940 г. Крайовската спогодба връща Южна Добруджа в пределите на България. Българските власти влизат поетапно в региона, успоредно се осъществява изключително по скорост преселване на хора – 63 000 българи тръгват от север към родната държава; 84 000 колинисти, пратени да порумънчват района след Ньойския договор, се изтеглят обратно към Румъния. Преселването […]

Сали Яшар още живее в Али Анифе*

Добрево е навътре в Добруджа. Надясно от пътя Добрич-Крушари. Покрита с три пръста ръжда табела указва пътя към него и сякаш говори всичко – старо, запустяло, непотърсено село. На място картината обаче се оказва по-различна – съборени къщи и обрасли в бурени дворове се редуват с китни градини. Училището е със запечатани прозорци насред буйна […]